top of page

Privacyverklaring:

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Stichting P.A.O.T. Eindhoven streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor congresdoeleinden en voor het doorgeven van uw congresdeelname t.b.v. registratie -en accreditatie aan het KRT.

P.A.O.T. privacybeleid:

  • We hebben één klantendatabase en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend, zodat wij u bij -en nascholing (BNS) kunnen aanbieden.

  • We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor wervingdoeleinden. 

  • We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen, wel geven we uw BNS deelname door aan de accreditatie -en registratie instanties .

  • We beveiligen onze ICT infrastructuur adequaat.

  • We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig om u van dienst te kunnen zijn.

  • We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen. 

  • We respecteren uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

bottom of page